Periyodik Kontroller

PERİYODİK KONTROLLER

 

Üretimde kullanılan iş ekipmanlarının ilgili yönetmelik ekinde belirtilen aralıklarla periyodik kontrollere tabi tutularak, ekipmanların sağlamlığı ve çalışma durumu değerlendirilmelidir. Kontrol listeleri her bir ekipmana özel olarak standartlar göz önüne alınarak hazırlanmaktadır. Yapılan kontroller sonrası yapılan değerlendirme raporlanmaktadır.

  • Vinçlerin periyodik kontrolleri
  • Caraskalların periyodik kontrolleri
  • Yük asansörleri periyodik kontrolleri
  • Forlift&transpaletlerin periyodik kontrolleri
  • Halat&sapanların periyodik kontrolleri
  • Basınçlı kapların periyodik kontrolleri
  • Havalandırmaların periyodik kontrolleri
  • Yangın algılama sistemlerinin periyodik kontrolleri
  • Elektrik tesisatı ve topraklama sistemi kontrolleri