Danışmanlık Hizmetleri


Danışmanlık Hizmetleri

İş sağlığı ve güvenliği konularında mevcut sistem ve dökümantasyonunu denetletmek isteyen yada üretim alanlarında farklı bir gözle tehlikelerin raporlanması isteyen firmalar için verilen ileri seviye danışmanlık hizmetidir. Burada amaç mevcut sistemin eksiklerini belirleyerek daha iyiye götürmenin planlamasını yapmaktır. İşletme körlüğü nedeniyle gözden kaçabilecek tehlikelerin belirlenerek, iş kazalarının önlenmesi amaçlanmaktadır.

  • Mevcut evrakların incelenmesi ve eksiklerin belirlenmesi
  • Üretim alanına özel kontrol listelerinin oluşturulması
  • Saha turları ile risklerin belirlenmesi ve aksiyon planlarının hazırlanması
  • Karşılaştırmalı raporlar hazırlanması
  • Uygun eğitimlerin belirlenmesi ve planlanması