BİZE ULAŞIN

+90 232 441 81 43

HİZMETLERİMİZ

İş güvenliği danışmanlığı, günümüzde iş kazalarının ve meslek hastalıklarının artmasıyla birlikte büyük bir öneme sahip olmuştur. Bu artışlar, iş güvenliği yasalarının ve alınması gereken…

Sağlıklı çalışma ortamları yaratmak yalnızca meslek hastalıklarının önüne geçmekle kalmayıp, çalışanların performansına da önemli katkılar sağlamaktadır. Hedefimiz ILO standartlarını baz alarak, çalışma ortamlarını optimize…

İş sağlığı ve güvenliği konularında mevcut sistem ve dökümantasyonunu denetletmek isteyen yada üretim alanlarında farklı bir gözle tehlikelerin raporlanması isteyen firmalar için verilen ileri…

İş sağlığı ve güvenliğinin bir yaşam biçimi olarak hayatımızın her anında ön planda tutulabilmesi için güvenlik kültürünün oluşturulması gerekir. Güvenlik kültürünün temel yapı taşı…

Üretim alanlarının meslek hastalıklarına neden olma ihtimalini ortaya koymak amacı ile yapılan teknik analizlerdir. Akredite cihazlarla yapılan ortam ve kişisel ölçümler sonucunda tehlikeler belirlenerek,…

Üretimde kullanılan iş ekipmanlarının ilgili yönetmelik ekinde belirtilen aralıklarla periyodik kontrollere tabi tutularak, ekipmanların sağlamlığı ve çalışma durumu değerlendirilmelidir. Kontrol listeleri her bir ekipmana…

Norveç Gemiadamı Sağlık Raporu ML5, denizcilik sektöründe çalışan profesyonellerin sağlık durumlarını değerlendiren ve yetkinliklerini kanıtladığını belgeleyen önemli bir rapordur. Bu rapor, Norveç Hükümeti tarafından…

Üretimin meslek hastalığı ve iş kazası oluşma riskini bilimsel olarak ortaya koyan, her bir proseste ayrı ayrı inceleme imkanı tanıyan ve riskin en yüksek…