İşyeri Hekimliği

İşyeri Hekimliği

Sağlıklı çalışma ortamları yaratmak yalnızca meslek hastalıklarının önüne geçmekle kalmayıp, çalışanların performansına da önemli katkılar sağlamaktadır. Hedefimiz ILO standartlarını baz alarak, çalışma ortamlarını optimize edecek önerilerde bulunmak, çalışanların ruhen ve fiziken sağlık hallerinin devamını sağlamaktır. Bunu mümkün kılabilmek için öncelikle işe girişler ve periyodik sağlık kontrollerinde işçinin işe uyumunu gözetilecektir. Üretim alanında sürekli bir ‘İş Hijyeni’ sağlayabilmek için ise üretim alanına özel projelerde, NEBOSH ve NIOSH Tool Kit çalışmaları yapılacaktır. Sağlık ekibimizde yalnızca işyeri hekimi değil, yardımcı sağlık personelleri de yer almaktadır.

 • İşe giriş muayenesi
 • Periyodik muayene
 • İşyeri Sağlık Planı
 • AC Grafisi
 • Odyometri
 • Solunum Fonksiyon Testi
 • EKG
 • Kan Tahlilleri
 • Portör Tetkikleri
 • Aşılama programları
 • Laboratuvar hizmetleri
 • Mobil Sağlık Hizmeti
 • Yüksekte Çalışma Raporu
 • İş sağlığı eğitimleri