1 Temmuz 2020 – İş Sağlığı Güvenliği Kanunu Hakkında


1 Temmuz 2020 itibariyle İş Sağlığı Güvenliği (İSG) Kanunu 50 Çalışan altındaki “Az Tehlikeli Sınıfı” ve KAMU Kurumlarını da Kapsama aldı.


6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 39 madde olarak, 2013 yılı itibariyle, tüm işverenleri ve çalışanları kapsayarak uygulanmaya başlanmıştır. Kanun içeriğinden 1 Temmuz 2020′de devreye giren kısım;  50 çalışan sayısından daha az kişiyle az tehlikeli sınıfta faaliyet gösteren işletmeler ile KAMU KURUMLARI’nda,  iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminden İSG-Katip ataması ile sürekli  İSG hizmeti alınmasıdır.

Yukarıda bahsedilen yapıdaki tüm kurumlar için; Aşağıda bazı başlıkları verilen İSG kanunu yükümlülükleri zaten 2013 yılından beri devam etmektedir.

1. Tüm Çalışanların Sertifikalı İSG Eğitimi Alınması
2. İSG Risk Değerlendirme Raporu Hazırlanması
3. Acil Durum Planları, Yangın, Tahliye Eğitimi ve Tatbikatları (Yılda 1)
4. Çalışanlar arasından belirli kişilerin ilkyardımcı sertifikası alması
5. Koruyucu donanım ve ekipmanların (KKD) belirlenmesi, tedariği, eğitimi, teslim tutanağı
6. İSG talimatlarının ve prosedürlerin hazırlanması
7 . İşyerinde kullanılması gereken iş güvenliği işaretlerinin belirlenmesi
8. İşe giriş sağlık raporu alınması

+ Ortam ölçümleri, mühendislik kontrolleri ile işe – işyerine özgü diğer İSG gereklilikleri vs.

Tüm dünyada yeni bir risk ve acil durum olarak ortaya çıkan, COVID-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında işyerlerinde alınacak  konrol ve önleme çalışmaları da İSG hizmet alanına girmektedir.

İş müfettişlerinin rutin denetimleri dışında; İş Kazası, Meslek Hastalığı, Çalışan Şikayeti, Sigorta işlemleri, Yangın, deprem gibi afetlerde işverenden İSG kanunu yükümlülükleri sorgulanmaktadır. İşverenlere kusuru oranında hukuki yaptırımlar uygulanmaktadır: İSG Kanunu Para Cezaları 

Tehlike Sınıfınızı Nasıl Öğrenirsiniz?

 • Az Tehlikeli Sınıflar; Büroda hizmet verenler (avukatlar, muhasebeciler, gümrükçüler, emlakçılar, reklam ajansları…), Eczaneler, Lokantalar, Oteller, Okullar, Yurtlar, Perakende Mağazalar, Marketler, Apartmanlar,  Basit tarzda tekstil imalatı ve gıda imalat ve satış işleri vb…
 • Tehlikeli Sınıflar; Dişçiler, Kuaförler, Film Yapım Şirketleri, kasaplar, ayakkabı ve mobilya imalathaneleri gibi fabrikalar vb
 • Çok Tehlikeli Sınıflar; Yapı – İnşaat Sektörü, Maden – Metal – Kimya Sanayi, Hastaneler vb

Nace Kodu ve İşyeri Tehlike Sınıfları

ALARGA OSGB Ekibi olarak; İş sağlığı ve güvenliğini uyulacak kanuni bir mecburiyetten ziyade, çalışanların sağlığını ve güvenliğini sağlayan,  kaliteyi ve verimliliği artıran bir YATIRIM olarak görülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bilimsel olarak kanıtlandığı gibi, gerekli önlemler alınarak iş kazaları %98, meslek hastalıkları ise %100 engellenebilmektedir.

İş Sağlığı ve güvenliğinin toplumda tahsis edilebilmesi için masanın tüm ayaklarının sağlam duruş sergilemesi gerekmektedir; En başta Hükumetimiz, Bakanlığımız olmak üzere iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, OSGB Firmaları, işverenler ve tabi ki çalışanlar…

Kanuni bir zorunluluk olmasa Türkiye’de çok az  firma İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili gerekli çalışmayı yapacak bilince sahiptir. Bu nedenle 1 Temmuz 2020 tarihi ile ilgili tekrar erteleme yapılmamasını umuyoruz…

COVID-19’UN ÇEVRENİZDE YAYILMASINI ÖNLEMENİN BASİT YOLLARI

alarga osgb covid 19
alarga osgb covid çalışması
alarga osgb
alarga osgb
alarga osgb
alarga osgb

KORONAVİRÜS (COVID-19)

Ocak 2020’de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Çin’in Hubei Eyaletinde yeni bir Koronavirüs hastalığının ortaya çıktığını ilan etti. DSÖ 2019 Koronavirüs hastalığının (COVID-19) dünyadaki  diğer ülkelere yayılma riskinin yüksek olduğunu vurguladı ve dünya genelindeki kamu sağlığı yetkililerini muhtemel bir COVID-19 salgını için harekete geçirdi. İşyerleri dahil olmak üzere tüm toplum kesimleri olarak bu hastalığın yayılmasını durdurmak veya yavaşlatmak için bir rol oynamalıyız.

COVID-19 nasıl yayılıyor?

COVID-19 hastası olan biri öksürdüğünde virüs taşıyan salya damlacıklarını etrafa saçar. Bu damlacıklar yakındaki yüzeylere, masalara veya telefonlara düşer. İnsanlar COVID-19 bulaşmış yüzeylere veya nesnelere dokunarak ve sonra elleriyle gözlerine, burunlarına veya ağızlarına dokunarak virüsü vücutlarına bulaştırır. Eğer COVID-19 olan bir kişinin bir metre yakınında duruluyorsa, grip ve soğuk algınlığında olduğu gibi öksürük, hapşırık ve konuşma sırasında da damlacıklar nefes yoluyla vücuda alınabilir.

COVID-19 bulaşmış çoğu kişi hafif belirtiler gösterir ve iyileşir. Ancak, bazı kişilerde ciddi hastalık gelişir ve hastane bakımı gerekebilir. Ciddi hastalık riski yaşla birlikte artar; 50 yaşın üzerindeki insanlar 50 yaşın altındaki kişilere göre daha savunmasızdır. Zayıf bağışıklık sistemi olan insanlar, diyabet, kalp ve akciğer hastalığı gibi sağlık sorunları olanlar ciddi hastalık gelişmesine karşı daha savunmasızdır.

COVID-19’un çevrenizde yayılmasını önlemenin basit yolları

Aşağıdaki düşük maliyetli önlemler, işyerinizde COVID-19, soğuk algınlığı ve grip gibi enfeksiyonların yayılmasını önlemeye yardımcı olacaktır. COVID-19 henüz size ulaşmamış olsa bile işyerlerinde aşağıdaki önlemler alınmaya başlanmalıdır. Böylelikle COVID-19 hastalığının yayılması durdurulabilir veya yavaşlatılabilir.

 • Virüs bulaşmış olabilecek masaların, sıraların, telefonların, klavyelerin, kapı kollarının, musluk başlarının, tırabzanların, tutamakların vb. sık sık silinmesi.
 • Hijyenik el yıkama için lavabo, musluk ve sabuna tüm çalışanların kolayca ulaşabilir olmasını ve el yıkama alışkanlığı edinilmesini sağlamak
 • El yıkama ve dezenfeksiyonunu özendirecek posterlerin ve afişlerin dağıtılması ve asılması.
 • Hijyenik el yıkama ile ilgili uygulamalı eğitimlerin verilmesi.
 • Çalışanlar arasında hafif grip, nezle, yüksek ateş (37,5oC ve üzeri) dahil şikayetleri olanların evlerinde istirahat etmelerinin önerilmesi/duyurulması.

Solunum Yolu Hastalıklarından Korunma Hakkında Genel Bilgiler

 • Sabun ve su veya alkol bazlı el dezenfektanları kullanarak ellerinizi sık sık temizleyin.
 • Öksürürken ve hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu bükülmüş dirsek veya mendil ile örtün – mendili derhal atın ve ellerinizi yıkayın.
 • Ateşi ve öksürüğü olanlarla yakın temastan kaçının.
 • Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk yaşıyorsanız mümkün olduğunca erken bir sağlık kuruluşuna başvurun
 • Çevrenizde salgının yaşandığı bölgelere (özellikle Çin başta olmak üzere uzak doğu ülkelerine) gidip dönmüş veya seyahat etmiş olan, veya bu kişilerle yakın temasta olan kişilerden ateş ve öksürük şikayetleri olanlarla kapalı alanlarda bulunmayın.
 • İşyerine gidiş ve dönüşlerde ateş ve öksürük şikayetleri olanların en yakın sağlık kuruluşuna başvurmasını sağlayın, seyahat süresince tıbbi maske kullanmalarını sağlayın.
 • Diğer insanlarla öpüşme ve tokalaşmak yerine uzaktan selamlaşın. Karşılıklı konuşurken sosyal mesafenizi koruyun (bir metreden fazla yaklaşmayın).
 • Çok sayıda kişi tarafından ortak kullanılan açık ofis, çay ocağı vb. ortamların iyi havalandırılmasını sağlayın.
 • Tuvalet, banyo, merdiven tırabzanları, musluk başları, kapı kolları, para vb. ile temas ettikten veya başkalarıyla tokalaştıktan sonra ve gözünüze, burnunuza ve ağzınıza dokunmadan önce ellerinizi sabun ve su ile yıkayın veya dezenfektan sıvı ile temizleyin.

Alarga Osgb’yi Yakından Tanıyın

Alarga İş Sağlığı
Alarga Osgb Dr.Serkan Dallıoğlu

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunan Alarga A.Ş.

Meslek hastalıklarını, iş kazalarına bağlı yaralanmaları ve iş gücü kayıplarını, iş sağlığı ve güvenliği yönünden oluşabilecek her türlü olumsuzluğu ilgili yasa ve yönetmelikler dahilinde izlemeyi, buna bağlı olarak iyileştirme faaliyetlerini başlatmayı ve kontrol altında tutmayı ve bu faaliyetler konusunda işvereni bilgilendirmeyi;

İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik tüm çalışmaları gerek doküman olarak gerekse dijital ortamda  uzun yıllar boyunca saklayabilme kapasitesine sahip, kullanıcıların istedikleri an ilgili dökümanlara ulaşabildikleri bulut teknolojisi ile desteklenen, güvenilir veri tabanlı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Denetim Sistemi (İ ile kayıt altına almayı;

İşyerlerinin, işverenlerin ve çalışanların ihtiyaçlarına ve beklentilerine yönelik en doğru yaklaşımı ve planlamayı;

İş sağlığı ve güvenliği pressiplerinde sadece mevcut yasal düzenlere bağlı kalmadan, NEBOSH, NIOSH ve ILO Standartlarında hizmet sunmayı ve firma ihtiyaçlarına uygun, özel projeler ile bunu desteklemeyi,

İSG Politikası olarak belirlemiştir.

En iyi, en kaliteli, en uygulanabilir iş sağlığı ve güvenliği kültürünü birlikte oluşturabilmek dileği ile.

DR.Serkan DALLIOĞLU
ALARGA A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı